Robootikaring Tartu lasteaedades.

Robootikaring Nuti-Mik OÜ juhendaja Kerli Mikk ja robot Silver.

Kerli on suurte kogemustega reaalainete õpetaja, kes pea 15 aastat keskendus loodusteaduste seaduspärasuste avamisele ja loodusteadusliku maailma pildi kujundamisele väikestest koolijütsidest alates kuni gümnasistideni välja.

Koostöös NutiLaboriga korraldame Nuti-Miku robootikaringi, mis on lastele täisteenus. Robootikaring Nuti-Mik sisaldab esmast tutvust järgmiste robootika lahendustega (Bee-Bot, Ozobot, WeDO Lego Education), mis on loodud spetsiaalselt arendamaks laste tehnikaalast huvi. Igas ringitunnis ehitavad lapsed koostöös kaaslastega, juhendaja suunamisel, valmis roboti, mis täidab etteantud ülesannet. Kindlasti saab ringis ka esmase kokkupuute ja kogemuse WeDo graafilise programmeerimis keskkonnaga.

Mina ja Silver tutvustame oma programmi:

Robootikaring Nuti-Mik pakub võimalust arendada lapse info– ja kommunikatsiooni tehnoloogia alaseid (IKT) teadmisi ja oskusi läbi haridusrobotite, mis fokusseerivad loogilisele mõtlemisele, loovusele, arvutamisele.  Eesmärk on õpetada suurelt mõtlema ja tegutsema juba maast madalast, sest usume, et digipädevus on elukestva õppe võti.